LinkedIn

Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego dotyczącego usunięcia odpadów

Category Sukcesy

Który organ jest właściwy w sprawie usunięcia odpadów?

Naczelny Sąd Administracyjny udzielił odpowiedzi na to pytanie, podzielając w całości argumentację Kancelarii.

Sąd ten zwrócił uwagę, że cofnięcie uprawnień do gospodarowania odpadami zawartych w pozwoleniu zintegrowanym powoduje, że organem właściwym do wyegzekwowania obowiązku usunięcia odpadów jest organ właściwy do wydania decyzji o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego.

NSA potwierdził także, że obowiązek usunięcia odpadów dotyczy wszystkich nieruchomości wykorzystywanych w ramach działalności, w tym nieruchomości nieobjętych decyzją, jeżeli odpady znalazły się na tej nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością.

Postanowienie NSA wskazujące organ właściwy w sprawie jest prawomocne.

Zobacz także: