LinkedIn

Wygrana naszego Klienta przed SKO w sprawie decyzji środowiskowej dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Category Sukcesy

Październik zakończyliśmy wygraną naszego Klienta przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które utrzymało w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Ponadto SKO odmówiło wstrzymania natychmiastowego jej wykonania i utrzymało w mocy postanowienia dotyczące nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Klienta zarówno w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jak i postępowaniu odwoławczym wspierały mec. Joanna Kostrzewska i mec. Dagmara Czajka.

To kolejna w ostatnim czasie decyzja środowiskowa dla instalacji odpadowej uzyskana przy naszym wsparciu.

Gratulujemy!

Zobacz także: