LinkedIn

Wydawnicza nowość! Monografia dr. Adriana Misiejko

Category Publikacje

W ubiegłym tygodniu dotarła do nas długo wyczekiwana publikacja naszego kancelaryjnego kolegi – dra Adriana Misiejko z Działu Prawa Administracyjnego, którą recenzenci określili mianem „bardzo wartościowej” i „nowatorskiej”.

"Zakres zadań własnych gminy a prawne formy ich realizacji" to monografia naukowa, w której dr Misiejko poza ustaleniami teoretycznymi, zaproponował także model praktycznego zastosowania swoich ustaleń na przykładzie kilku zadań własnych gminy.

Publikacja daje odpowiedź na pytania: jakimi potrzebami mieszkańców może zajmować się gmina i za pomocą jakich narzędzi prawnych lub pozaprawnych może to nastąpić?

Mamy nadzieję, że książka wzbogaci księgozbiór niejednego miłośnika prawa administracyjnego.

Adrian, serdecznie Ci gratulujemy!

Zobacz także: