LinkedIn

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. „Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe”

Category Wydarzenia

W dniu 8 stycznia 2019 r. w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe" zorganizowane przez Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Prelegentem był radca prawny Wojciech Gwóźdź — prawnik z Działu Prawa Administracyjnego, który przedstawił wybrane kwestie nadchodzących zmian w użytkowaniu wieczystym, wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.sgipw.wlkp.pl/

Żródło zdjęcia: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.

Zobacz także: