LinkedIn

WYDARZENIE: Udział prof. K. Ziemskiego w konferencji naukowej poświęconej pamięci prof. Janusza Borkowskiego

Category Wydarzenia

Dnia 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa połączona z prezentacją księgi pamiątkowej poświęconej pamięci prof. zw. dra hab. Janusza Borkowskiego, której prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski jest współautorem.

W publikacji pt.: „Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego” zamieszczony został rozdział autorstwa prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego: „Próba oceny trafności objęcia Kodeksem postępowania administracyjnego możliwości stosowania sankcji karnych przez administrację”.

Wydawcą książki jest Wolters Kluwer.

Zobacz także: