LinkedIn

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. K. Ziemskiego, M. Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w konferencji Fundacji Dolnośląskie Forum Wodociągowe

Category Wydarzenia

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski, Maciej Kiełbus oraz r.pr. Joanna Kostrzewska wygłosili prelekcję w tematyce "Nowe uprawnienia radnych wobec spółek komunalnych oraz procedura zmiany taryfy w obliczu wzrostów kosztów działalności" podczas konferencji w Karpaczu organizowanej przez Fundację "Dolnośląskie Forum Wodociągowe".

Zobacz także: