LinkedIn

WYDARZENIE: udział mec. Michała Kostrzewy oraz dr Pawła Grzybowskiego w Krajowym Kongresie Skarbników

Category Wydarzenia

W dniach 12-13 maja 2021 r. mec. Michał Kostrzewa oraz dr Paweł Grzybowski wzięli udział w Krajowym Kongresie Skarbników, którego organizatorem była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza i skarbnika.

Zobacz także: