LinkedIn

WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w szkoleniu zorganizowanym przez Przegląd Komunalny

Category Wydarzenia

W dniu 12 lutego 2019 roku w Kamiennej Górze odbyło się szkolenie pt. Gospodarka odpadami w samorządzie. Jak przygotować się na nowe prawo? — zorganizowane przez redakcję “Przeglądu Komunalnego” oraz Sanikom Lubawka i ZUOK Izery.

Maciej Kiełbus - partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii, w obszernym, dwugodzinnym wykładzie przypomniał, jak zmieniła się rzeczywistość gmin po wprowadzeniu w 2013 r. przepisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: KLIK
Zobacz także: