LinkedIn

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w Konwencie Samorządowym Powiatu Gnieźnieńskiego

Category Wydarzenia

W dniu 15 lutego 2019 r. w Gnieźnie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego, w którym uczestniczyło kilkunastu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z terenu powiatu, a także pracowników poszczególnych urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Konwent był doskonałą okazją do rozmów i dyskusji na temat zmian związanych z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów, konstruowania przetargów czy prognozowanych stawek opłat).

Maciej Kiełbus – Partner w naszej Kancelarii -  przybliżył samorządowcom zarówno aktualny stan prawny, jak i proponowane rozwiązania w tym zakresie.

 

 

Zobacz także: