LinkedIn

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w I Zjeździe Szkoleniowo-Integracyjnym Członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami

Category Wydarzenia

W dniu 6 grudnia 2018 r. odbył się I Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny Członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami w Karpaczu.

W roli prelegenta wystąpił Maciej Kiełbus — Partner w naszej Kancelarii, który mówił o zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawach odpadowych i ich skutkach dla przedsiębiorców.

Źródło zdjęcia: Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Zobacz także: