LinkedIn

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:”Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady”

Category Wydarzenia

W dniu 20 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady", w którym udział wzięli: Maciej Kiełbus - Partner w naszej Kancelarii, oraz Joanna Kostrzewska — prawnik z działu Prawa Administracyjnego,

Było to bezpłatne spotkanie dedykowane osobom zarządzającym oraz pracownikom zakładów gospodarki odpadami dotyczące najnowszych zmian w prawie odpadowym.

Kolejne spotkanie dot.zmian w ustawach samorządowych już w styczniu.

Zachęcamy do udziału!

Zobacz także: