LinkedIn

WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. „Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych”

Category Wydarzenia

W dniu 23 listopada 2018 r. w Hotelu Ibis we Wrocławiu odbyło się szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych", którego organizatorem była Izba Gospodarczą "Wodociągi Polskie".

Na   szkoleniu  omówiono  kwestie  związane  między  innymi  z  obowiązkiem sporządzania  dokumentacji  cen  transferowych,  finansowaniem spółek przez udziałowca, rozliczaniem niepieniężnych świadczeń na rzecz pracowników oraz opodatkowaniem   budynków i budowli podatkiem  od  nieruchomości. 

Jako prelegenci wystąpili: Dominik Goślicki – radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego, oraz Katarzyna Lewandowska – doradca podatkowy w Dziale Prawa Podatkowego.

 
Zobacz także: