LinkedIn

WYDARZENIE: Spotkanie z Ministrem Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach

Category Wydarzenia

W dniu 27 września 2018 roku p. Maciej Kiełbus - partner w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii uczestniczył jako ekspert Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Miast Polskich w spotkaniu z Panem Henrykiem Kowalczykiem - Ministrem Środowiska.


Celem spotkania było przedstawienie uwag organizacji samorządowych do najnowszego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zapowiedzieli szczegółową analizę przedstawionych uwag na etapie prac nad kolejną wersją projektu ustawy nowelizującej.

Szczegółowe informacje o nowelizacji tej ustawy znajdziecie Państwo w serwisie Prawo Dla Samorządu.

Zobacz także: