LinkedIn

WYDARZENIA: Udział Prof. K. Ziemskiego oraz r.pr. Edyty WIelańczyk-Grzelak w spotkaniu doradczym dla BCC

Category Wydarzenia

Dnia 9 października 2018 roku w Warszawie miało miejsce spotkanie doradcze pt.: "Administracyjne kary pieniężne" dla członków Business Centre Club.

Celem spotkania było przybliżenie podstawowej wiedzy na temat przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych wprowadzonych do kodeksu postępowania administracyjnego nowelizacją, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Prelegentami byli: radca prawny prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski - założyciel Kancelarii oraz radca prawny Edyta Wielańczyk-Grzelak.

Zobacz także: