LinkedIn

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w seminarium na temat najnowszych zmian w prawie odpadowym

Category Wydarzenia

W dniu 8 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym FRDL w Łodzi odbyło się seminarium na temat najnowszych zmian w prawie odpadowym.

Pan Maciej Kiełbus omówił wybrane zagadnienia dot. najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobacz także: