LinkedIn

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w Kongresie ENVICON Water

Category Wydarzenia
W dniach 17-18 czerwca 2019 r. w Warszawie firma Abrys oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" zorganizowały Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water.
 
Czwarta edycja Kongresu była okazją do przedyskutowania najnowszych trendów w branży wod-kan, kierunków w działaniach legislacyjnych oraz obowiązujących rozwiązań prawnych. Podczas kilku paneli dyskusyjnych przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu poruszyli kluczowe tematy i omówili najważniejsze problemy branży.
 
Maciej Kiełbus, jako reprezentant Związku Miast Polskich uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. "Kierunek zmian w zakresie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków".
 
Więcej informacji na stronie organizatorów: http://abrys.enviconwater.pl/pl/zrodlo-nowych-idei
Zobacz także: