LinkedIn

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w 12. Konferencji ABRYS: Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów #

Category Wydarzenia

"Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów"

Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do 2025 r. skłaniają do dyskusji i analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Świetną okazją ku temu była Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która odbyła się 16 lutego 2021 r. i otworzyła sezon konferencyjny w branży odpadowej.

Pan Maciej Kiełbus omówił ostatnie zmiany w UCPG – zmiana sposobu rozliczania poziomów odzysku przez gminy za 2020 – wymiar praktyczny dla samorządów.

Zobacz także: