LinkedIn

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w warsztatach „Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych”

Category Wydarzenia

W dniu 11 września 2018 r. w Poznaniu odbyły się zorganizowane przez EKORUM warsztaty pt.: „Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych”

W wydarzeniu wzięli udział: Maciej Kiełbus - Partner w naszej Kancelarii oraz r. pr. Joanna Kostrzewska - prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego, którzy wygłosili przemówienie pt. „Zmiana ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych – konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami”.

Zobacz także: