LinkedIn

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w uroczystym zakończeniu rozbudowy instalacji MBP w Kłodzie

Category Wydarzenia

W dniu 21 września 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie instalacji biologicznego przetwarzania, mającej status RIPOK w miejscowości Kłoda, w której wzięli udział prawnicy z naszej Kancelarii — Maciej Kiełbus oraz Joanna Kostrzewska.

Uroczystość połączona była z konferencją dotyczącą wprowadzanych zmian w prawie związanym z systemem gospodarowania odpadów w regionie pilskim.

Spotkanie było także okazją do uczczenia 20-lecia działalności ALTVARER PILA w wchodzącej obecnie w skład Grupy ENERIS.

Zobacz także: