LinkedIn

WYDARZENIA: Udział K. Różowicza w Seminarium: Elektronizacja w prawie zamówień publicznych

Category Wydarzenia

W dniu 16 maja 2018 r. w Poznaniu, w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się seminarium pt.: „Elektronizacja w prawie zamówień publicznych”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z Dr Krystian Ziemski&Partners Kancelarią Prawną. Patronat nad wydarzeniem objął prowadzony przez Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu.

Prelegentem był Konrad Różowicz, prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych w naszej Kancelarii, który omówił:

  1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 roku, dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej,obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  2. Podpis elektroniczny a zasada pisemności w prawie zamówień publicznych

  3. Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego.

  4. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych
    od. 18.04.2018r. i od 18.10.2018r.

  5. Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

  6. Wpływ ustawy o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne.

 

Zobacz także: