LinkedIn

WYDARZENIA: Odliczenie VAT w Trybunale Sprawiedliwości UE

Category Wydarzenia

Dnia 20 września 2018 r. prawnicy Kancelarii uczestniczyli w posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, reprezentując klienta samorządowego w sprawie dotyczącej zastosowania polskiej ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiot rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE kwestii w postępowaniu o sygnaturze C-566/17 dotyczy zakresu odliczenia VAT od wydatków bieżących czynionych przez samorządy do końca 2015 r., służących jednocześnie czynnościom opodatkowanym VAT oraz niepodlegającym VAT.

Problem jest i był ważki dla jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ obowiązująca dotychczas reguła rozliczenia VAT – przyjmowana w  doktrynie i orzecznictwie - koncentrowała się w takiej sytuacji zasadniczo na pełnym odliczeniu VAT bądź na odliczeniu liczonym jedynie według współczynnika sprzedaży, pomijając całkowicie działania niepodlegające VAT (zgodnie zresztą z utrwaloną linią orzeczniczą wynikającą z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24.10.2011 w sprawie I FPS 9/10). 

Trybunał Sprawiedliwości UE wstępnie uzgodnił termin wydania przez Rzecznika Generalnego opinii w przedmiocie postępowania, który wyznaczono na dzień 6 grudnia 2018 r.

Pozostaje zatem obecnie cierpliwie odczekać na rezultat pracy Rzecznika Generalnego, w zaufaniu do pełnego profesjonalizmu Trybunału.

 

Zobacz także: