LinkedIn

Wydanie decyzji środowiskowej po zrealizowaniu inwestycji. Artykuł mec. Dagmary Czajki

Category Publikacje

Proces inwestycyjny powinien „rozpocząć się” od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Zasada ta nie ma jednak bezwzględnego charakteru. W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania decyzji środowiskowej już po zrealizowaniu przedsięwzięcia (inwestycji), co wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Kiedy inwestor może dokonać „legalizacji przedsięwzięcia”? Jakie warunki należy spełnić? Czy odmowa wydania decyzji środowiskowej stanowi podstawę do odmowy dokonania legalizacji?

O tym w najnowszym kwartalniku Prawo Budowlane pisze mec. Dagmara Czajka

Zobacz także: