LinkedIn

Wycinka drzew w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego: lakoniczny przepis, niekończące się wątpliwości. Artykuł mec. Edyty Wielańczyk-Grzelak

Category Publikacje

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 b ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody „nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli usunięcie następuje w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego”.

Ten enigmatyczny przepis budzi mnóstwo wątpliwości w praktyce. Miewają je nie tylko osoby, które z powołaniem się na niego zamierzają drzewa wyciąć, lecz także urzędnicy, którzy na skutek np. donosu sąsiada prowadzą postępowanie w sprawie wymierzenia kary za nielegalną wycinkę.

Mec. Edyta Wielańczyk-Grzelak w opublikowanym artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej wskazuje, jak ten przepis interpretują obecnie eksperci i sądy.

Edyta Wielańczyk-Grzelak
Edyta Wielańczyk-Grzelak
Partner | radca prawny
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: