LinkedIn

WSA uchyla niekorzystne decyzje dotyczące zezwolenia odpadowego naszego Klienta

Category Sukcesy

Sukces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie!

W ostatnim tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystne dla naszego Klienta decyzje dotyczące przysługującego mu zezwolenia odpadowego. Dzięki wsparciu prawników Kancelarii, udało się przekonać Sąd, że posiadane przez Klienta zezwolenie nie wygasło. Sąd w obu sprawach zastosował prokonstytucyjną i progwarancyjną wykładnię art. 226a ustawy o odpadach, przewidującego możliwość "wydłużenia" terminu obowiązywania zezwoleń odpadowych.

Zapadłe orzeczenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla stosowania tego przepisu przez organy administracji publicznej, w szczególności prowadzące postępowania o zmianę decyzji odpadowych, toczące się na skutek wniosków aktualizacyjnych, składanych do marca 2020 r.

Sprawę prowadziły mec. Joanna Kostrzewska oraz apl. radc. Magdalena Dziadosz.

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz także: