LinkedIn

Wpisanie Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Category News
W związku z przygotowywaniem przez Kancelarię projektu nowelizacji do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.), w dniu 3 stycznia 2011 roku Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działność lobbingową pod numerem 00187. Oznacza to, że jako lobbysta Kancelaria będzia mogła  występować w imieniu osób trzecich (zazwyczaj zlecających lobbing i uiszczających za to wynagrodzenie) oraz reprezentować ich interesy, wpływając na tworzenie prawa oraz decyzje, podejmowane m.in. przez organy państwowe i samorządowe.
Zobacz także: