LinkedIn

Warunki udziału w postępowaniu o mieszanym przedmiocie zamówienia. Artykuł Konrada Różowicza w Monitorze Zamówień Publicznych

Category Publikacje

W przypadku niejednolitości kategorialnej przedmiotu zamówienia, tj. scalenia w jednej umowie świadczeń kwalifikowanych na gruncie Prawa zamówień publicznych co najmniej do dwóch spośród następujących rodzajów: usług, dostaw lub robót budowlanych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

W artykule opublikowanym w Monitorze Zamówień Publicznych Konrad Różowicz omawia sposób oddziaływania przepisu art. 27 ust. 1 ustawy Pzp na ustanawianie warunków przedmiotu zamówienia.

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: