LinkedIn

Warsztaty trenerskie dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami

Category News
Podczas szkolenia zaproszeni uczestnicy mogli zapoznać się z procedurą związaną z wdrożeniem nowego systemu o gospodarce odpadami. Projekt przeznaczony był dla kadry zarządzającej oraz pracowników merytorycznych urzędów, które potrzebują wsparcia we wdrożeniu nowego prawa.Patronami warsztatów są: NFOŚiGW, MUNICIPIUM SA, WSPÓLNOTA, AKADEMIA WSPÓLNOTY.
Zobacz także: