LinkedIn

Warszawskie Seminaria Prawnicze

Category News

                                                                    W dniu 22 maja 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki (sala Rudniewa) w Warszawie odbędzie się seminarium pt.: "Weryfikacja deklaracji i skuteczna egzekucja opłat w praktyce. Uwzględnienie propozycji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”, której organizatorem jest wydawnictwo MUNICIPIUM S.A.

Jednym z prelegentów podczas Warszawskiego Seminarium Prawniczego będzie Paweł Kaźmierczak - Partner, doradca podatkowy kierujący Działem Prawa Podatkowego oraz Maciej Kiełbus – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii. 

Więcej informacji TUTAJ

Zobacz także: