LinkedIn

Warszawskie Seminaria Prawnicze

Category News

                                                        W dniu 22 maja 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Pierwsze Warszawskie Seminarium Prawnicze poświęcone "Weryfikacji deklaracji i skutecznej egzekucjji opłat w praktyce, z uwzględnieniem propozycji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie", którego organizatorem było wydawnictwo MUNICIPIUM S.A.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Paweł Kaźmierczak - Partner, doradca podatkowy kierujący Działem Prawa Podatkowego oraz Maciej Kiełbus – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii.

Panowie przedstawili referat dotyczący skutecznej egzekucji opłat śmieciowych, a w tym: prawidłowe konstruowanie tytułów wykonawczych, przeniesienie odpowiedzialności na osoby fizyczne w przypadku nieskutecznej egzekucji oraz dochodzenie należności od spadkobierców, jak również kwestię propozycji projektu nowelizacji przekazania egzekucji opłat za odpady do urzędów skarbowych.

Podczas spotkania rozwinęła się ciekawa dyskusja z udziałem naszych prawników. 

Więcej TUTAJ.

Zobacz także: