LinkedIn

Video relacja z Warszawskiego Seminarium Prawniczego

Category News

22 maja 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Pierwsze Warszawskie Seminarium Prawnicze poświęcone "Weryfikacji deklaracji i skutecznej egzekucji opłat w praktyce, z uwzględnieniem propozycji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie", którego organizatorem było wydawnictwo MUNICIPIUM S.A.

Kliknij w Video relację.

Wcześniejsza informacja.

Zobacz także: