LinkedIn

V Kongres Regionów w Świdnicy

Category News

W dniach 10 - 12 czerwca 2014 r. odbyło się największe w Polsce spotkanie samorządowców, ludzi nauki, biznesu i przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju. Był to V Kongres Regionów w Świdnicy pod hasłem: „Przywództwo, odpowiedzialność, kreatywność. Nowa rola władz samorządowych”.

W trakcie trzech dni kongresowych odbyło się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych dotykających spraw, z którymi na co dzień borykają się samorządowcy. Wśród zaproszonych gości znalazł się dr Jędrzej Bujny, który był panelistą w części pt.: Zamówienia publiczne – planowane zmiany w prawie. Czy potrzebne są nowe regulacje? Pozostali paneliści: Bernadeta Skóbel – Radca prawny Związku Powiatów Polskich, kierownik Działu Monitoringu Legislacyjnego, Inicjatyw i Analiz Związku Powiatów Polskich, Ryszard Brejza – Prezydent Inowrocławia oraz Artur Wawryło – z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Maciej Kiełbus uczestniczył w dwóch panelach: pierwszy Gospodarka odpadami w rocznicę reformy. Rok sukcesów czy rok porażek?, gdzie swój udział mieli również: Tadeusz Arkit – poseł na Sejm RP, Ireneusz Pałac – zastępca Prezydenta Miasta Świdnica oraz Jean - Michel Kaleta – Prezes Zarządu SITA Polska. I drugi panel Problemy rewitalizacji w Krajowej Polityce Miejskiej. Inicjatywa Specjalnych Stref Rewitalizacyjnych, gdzie panelistami byli też: Andrzej Porawski – Dyrektor biura Związku Miast Polskich, Ireneusz Pałac – Zastępca Prezydenta Miasta Świdnica, Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Marek Jankowski – Burmistrz Czerska.

Panele dyskusyjne były poświęcone m.in. zamówieniom publicznym – planowanym zmianom w prawie, zmianom w przepisach o podatku VAT i ich konsekwencjach dla jednostek samorządu terytorialnego, a także centrom usług wspólnych i marketingowi miejsc. 

PROGRAM.

Zobacz także: