LinkedIn

V EDYCJA AKADEMII LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

Category News

W minioną sobotę, tj. 14 grudnia 2013 r. prawnik z Działu Prawa Administracyjnego naszej kancelarii Maciej Kiełbus poprowadził zajęcia z procedury administracyjnej w ramach Studiów Podyplomowych Akademia Liderów Samorządowych, które w Poznaniu realizuje Wyższa Szkoła Bankowa.

To już V edycja Akademii Liderów Samorządowych realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie (Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej), w której uczestniczy Maciej.

Ta edycja studiów przewidziana została dla 160 liderów samorządowych, którzy rozpoczną w styczniu 2014 r. pierwszy semestr nauki na studiach podyplomowych realizowanych wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przez Partnerów projektu w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Poznaniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Chorzowie (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) oraz w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu).

Maciej uczestniczy nieprzerwanie od I edycji Akademii Liderów Samorządowych.

Zobacz także: