LinkedIn

UZP: Wykonawca może przelać środki podwykonawcy, nie musi mieć zgody zamawiającego. Komentarz Konrada Różowicza

Category Publikacje

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię dotyczącą przelewu na rzecz podwykonawcy wierzytelności przysługującej wykonawcy zamówienia publicznego za zrealizowane roboty budowlane, dostawę lub usługę. Według niego taki przelew jest zawsze możliwy, o ile umowa nie stanowi inaczej. I co najważniejsze, nie wymaga zgody zamawiającego. Wykonawca musi go jednak poinformować o przelewie. Eksperci uważają, że opinia idzie w dobrym kierunku. Nie reguluje wszystkich kwestii, które powinna. 

Do tematu odniósł się także Konrad Różowicz w komentarzu do artykułu opublikowanym w Prawo.pl

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: