LinkedIn

Ukończenie studiów podyplomowych przez radców prawnych naszej Kancelarii

Category Z życia kancelarii

Z dumą informujemy o nieustannym podnoszeniu kwalifikacji przez radców prawnych naszej Kancelarii, czego przejaw stanowić może ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez mec. Dominka Goślickiego i mec. Piotra Koźmińskiego, prawników specjalizujących się w prawie podatkowym w naszej Kancelarii.

Dzięki ukończonym studiom prawnicy pogłębili swoją wiedzę na tematy związane z prawem karnym skarbowym i gospodarczym, a także poszerzyli swoje dotychczasowe doświadczenie w tej materii, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w praktyce.

Serdecznie gratulujemy!

 

Zobacz także: