LinkedIn

Udzielanie pomocy publicznej przez JST w świetle obowiązujących przepisów

Category News

24 lipca 2013 r. w sali im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu odbyło się seminarium pt. „Udzielanie pomocy publicznej przez JST w świetle obowiązujących przepisów”, które poprowadziła Agata Legat – radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii. 
Seminarium było organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przy współpracy z naszą Kancelarią.

Celem spotkania było omówienie problematyki udzielania pomocy publicznej dla jednostek samorządy terytorialnego. Do prezentowanych zagadnień należały m.in. kwestie związane z budową gminnych programów pomocy publicznej, form udzielanej pomocy oraz sprawozdawczość z udzielanej pomocy.

Zobacz także: