LinkedIn

Udział w seminarium Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w Pabianicach

Category News

W dniu 16 czerwca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyło się seminarium Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego poświęcone tematom:

1. Finansowe skutki uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2. Kierunki wsparcia projektów samorządowych w nowej perspektywie 2014-2020, z uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Pierwszy temat przedstawiła Agata LegatPartner, radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego. Agata omówiła zagadnienia dotyczące prognozowania skutków finansowych uchwalenia planu w toku procedury planistycznej, roszczeń właściciela związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz roszczeń o odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne i przejęte na własność gminy.

Drugi referat wygłosiła Katarzyna Dudziak - radca prawny w Dziale Prawa Handlowego, która omówiła kwestie dotyczące kierunków wsparcia projektów samorządowych z funduszy strukturalnych oraz kwestie dotyczące wsparcia projektów samorządowych na poziomie regionalnym.

Zobacz także: