LinkedIn

Udział w pracach sejmowych komisji w sprawie „ustawy śmieciowej”

Category News

W dniu 25 września 2014 r. odbyło się połączone posiedzenie sejmowych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania z dotychczasowych prac podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377), - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404).

W posiedzeniu Komisji uczestniczył prawnik naszej Kancelarii - Maciej Kiełbus - który reprezentował Związek Miast Polskich.

O udziale Macieja można także przeczytać w artykule „Gminy zadecydują o ulgach za śmieci” opublikowanym w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna.

Zobacz także: