LinkedIn

Udział radcy prawnego prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego w konferencji „Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym: szanse i zagrożenia”

Category News

W czwartek, 26 stycznia 2016 r. odbędzie się organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencja „Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym: szanse i zagrożenia”.

Podczas konferencji jednym z panelistów będzie radca prawny prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, założyciel Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, który zabierze głos w drugiej sesji spotkania pt. „Przyszłość energii odnawialnej w samorządzie terytoriaolnym – szanse i zagrożenia. Wnioski do obowiązujących przepisów w zakresie energetyki”.

Sesję zwieńczy dyskusja pomiędzy panelistami, a także z innymi gośćmi konferencji.

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz także: