LinkedIn

Udział radcy prawnego prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego w konferencji „Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym: szanse i zagrożenia”

Category News

We wtorek, 26 stycznia 2016 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencja „Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym: szanse i zagrożenia”.

W spotkaniu wziął udział radca prawny prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, który był jednym z ekspertów w panelu drugiej sesji pt.: „Przyszłość energii odnawialnej w samorządzie terytorialnym – szanse i zagrożenia. Wnioski do obowiązujących przepisów w zakresie energetyki”.

Paneliści odpowiadali na pytania dotyczące perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce: poruszone zostały m.in. kwestie osiągnięcia w 2030 r. poziomu wymaganego przez UE oraz działań, które powinny podejmować samorządy terytorialne, by móc zrealizować planowany unijny cel.

 

Zobacz także: