LinkedIn

Udział radców prawnych z naszej Kancelarii w XI Ogólnopolskiej Konferencji Zamówień Publicznych

Category News

W dniu 29 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania będą: nowe procedury w dokumentacji Pzp; JEDZ, SIWZ, opis przedmiotu zamówienia i oferty wykonawców. Organizowana konferencja połączona będzie z dwoma warsztatami.

W spotkaniu wezmą udział radcowie prawni z naszej Kancelarii, specjaliści w zakresie prawa cywilnego: Michał Prętnicki poprowadzi drugi panel warsztatowy pt. „Jak wypełniać, uzupełniać i weryfikować JEDZ”, natomiast Maciej Wruk będzie udzielał informacji uczestnikom przy stoliku eksperckim.

Uczestnicy wydarzenia dzięki udziałowi w konferencji będą mogli nabyć takie umiejętności jak m.in.:

- opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia według nowych wytycznych z uwzględnieniem użycia nazw własnych (etykiet), wymogu zatrudnienia o pracę, rachunku kosztu cyklu życia, zamówienia zastrzeżonego;

- ocena oferty według nowych kryteriów ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych;

- stosowanie odwróconej procedury w przetargu nieograniczonym i nabywania produktów i usług w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Organizatorem konferencji jest Forum Zamawiających i Wykonawców „Monitor Zamówień Publicznych”, natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objął prowadzony przez naszą Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Zachęcamy do udziału!

 

Zobacz także: