LinkedIn

Udział radców prawnych z naszej Kancelarii w XI Ogólnopolskiej Konferencji Zamówień Publicznych

Category News

W dniu 29 września 2016 r. w Warszawie odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były: nowe procedury w dokumentacji Pzp; JEDZ, SIWZ, opis przedmiotu zamówienia i oferty wykonawców. Konferencja została połączona z dwoma warsztatami.

W wydarzeniu uczestniczyli radcowie prawni z naszej Kancelarii, specjaliści w zakresie prawa cywilnego: Michał Prętnicki, który poprowadził drugi panel warsztatowy pt. „Jak wypełniać, uzupełniać i weryfikować JEDZ”, a także Maciej Wruk, który udzielał informacji uczestnikom przy stoliku eksperckim.

Uczestnicy spotkania dzięki udziałowi w konferencji mieli szansę nabycia takich umiejętności jak m.in.:

- opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia według nowych wytycznych z uwzględnieniem użycia nazw własnych (etykiet), wymogu zatrudnienia o pracę, rachunku kosztu cyklu życia, zamówienia zastrzeżonego;

- ocena oferty według nowych kryteriów ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych

- stosowanie odwróconej procedury w przetargu nieograniczonym i nabywania produktów i usług w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Organizatorem konferencji było Forum Zamawiających i Wykonawców „Monitor Zamówień Publicznych”, natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objął prowadzony przez naszą Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu.

 

Zobacz także: