LinkedIn

Udział radców prawnych z naszej Kancelarii w konferencji pt. „Problemy gospodarki nieruchomościami w miastach”

Category News

W dniu 8 czerwca 2016 r. w Radomiu odbędzie się I Konferencja pt. „Problemy gospodarki nieruchomościami w miastach”.

Wśród prelegentów znajdują się radcowie prawni z naszej Kancelarii – prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski oraz Agata Legat - którzy przedstawią temat „Problemy prawne, związane z roszczeniami formułowanymi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Organizatorem spotkania jest Związek Miast Polskich.

Z całością programu wydarzenia można zapoznać się TUTAJ.

Zapraszamy do udziału! 

 

Zobacz także: