LinkedIn

UDZIAŁ PROFESORA ZIEMSKIEGO W SPOTKANIU Z DELEGACJĄ OBWODU DONIECKIEGO

Category NewsZ życia kancelarii

Miało ono na celu zapoznanie ukraińskich gości z doświadczeniami Polski w zakresie reformy samorządowej, a szczególnie w kwestii budowy samorządu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz eksperci zewnętrzni, specjalizujący się w prawie administracyjnym. Jednym z nich był prof. Krystian M. Ziemski. Goście z Ukrainy zapoznali się z działalnością samorządowych stowarzyszeń władz lokalnych.

Zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Zobacz także: