LinkedIn

Udział prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego w „VI Łódzkich Spotkaniach Prawniczych”

Category News

W dniu 25 listopada 2015 r. odbyła się szósta już edycja „Łódzkich Spotkań Prawniczych” pt. „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska”.

Jednym z prelegentów był prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, Senior Partner i założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu Tematem jego wystąpienia była „Próba oceny form działania organów JST w zakresie gospodarowania odpadami” zwłaszcza pod kątem charakteru prawnego uchwalanych przez sejmiki poszczególnych województw wojewódzkich planów gospodarki odpadami i ich relacji z uchwałami wykonawczymi do tych planów oraz aktów prawa miejscowego podejmowanych przez rady gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Organizatorem spotkania był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który po raz kolejny gościł wielu wybitnych prawników w ramach corocznych „Łódzkich Spotkań Prawniczych”.

Zobacz także: