LinkedIn

Udział prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego i dr Jędrzeja Bujnego w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Rynek energetyczny w nowej perspektywie”.

Category News
Zakres merytoryczny tegorocznej Konferencji "Rynek energetyczny w nowej perspektywie" koncentrował się na aktualnych wyzwaniach stojących przed krajowym i europejskim rynkiem energii. Celem konferencji była odpowiedź na pytanie: jak w najbliższej dekadzie będzie się zmieniał i ewoluował rynek energii w Polsce oraz Unii Europejskiej. Dobór poszczególnych tematów oraz prelegentów miał na celu możliwie szerokie i dogłębne podejście do poruszanych zagadnień, oscylujących wielokrotnie na styku prawa, polityki i gospodarki. W ramach pierwszego dnia konferencji pośród referatów prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Roberta Zajdlera z Instytut Sobieskiego prelekcję pt. "Nowe zadania stojące przed regulatorem krajowym w świetle III pakietu liberalizacyjnego" wygłosił prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, będący jednocześnie jednym z patronów merytorycznych całego przedsięwzięcia. Drugiego dnia konferencji dr Jędrzej Bujny moderował natomiast IV Panel Dyskusyjny pt. "Bezpieczeństwo energetyczne Polski - między Brukselą a Moskwą", którego uczestnikami byli m.in. prof. dr hab. Andrzej Szablewski z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej czy Andrzej Szczęśniak. Patronami honorowymi konferencji byli m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Minister Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Regulacji Energetyki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, Rektor UAM Poznań oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Udział w Konferencji prof. K. Ziemskiego oraz dra J. Bujnego wpisuje się w realizowany na Wydziale Prawa i Administracji UAM projekt badawczy pt. „Uwarunkowania prawne w rozwoju sektora energetycznego w Polsce”, którego prof. Krystian M. Ziemski jest kierownikiem.
Zobacz także: