LinkedIn

Udział prawników z naszej Kancelarii w Konwencie Samorządów Województwa Lubelskiego

Category News

W dniu 1 lipca 2016 r. w Lubartowie odbył się Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli gmin z terenu całego województwa. W spotkaniu uczestniczyli również – w roli prelegentów – prawnicy z Działu Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii: Maciej Kiełbus, Mateusz Karciarz i Adrian Misiejko.

Tematami wystąpień Macieja Kiełbusa były: „System gospodarki odpadami komunalnymi – perspektywa zmian. Standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” oraz „Formy prowadzenia działalności komunalnej – zakład czy spółka?”.

Mateusz Karciarz zaprezentował następujące tematy: „Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej – czy możliwe jest „nadużycie” prawa dostępu do informacji publicznej?” oraz „Obowiązki organów gmin w świetle nowej ustawy – Prawo o zgromadzeniach”.

Adrian Misiejko przedstawił natomiast „Wybrane aspekty organizacji publicznego transportu zbiorowego”.

Organizatorem spotkania był Związek Gmin Lubelszczyzny.

 

 

Zobacz także: