LinkedIn

Udział prawników naszej Kancelarii w XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Category News

W dniach 22-23 września 2016 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbyło się XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie, które od lat stanowi platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.

Tegoroczny program  wydarzenia obejmował ponad 60 paneli i debat, które łącznie utworzyły 10 konferencji tematycznych: Kongres Skarbników Polskich Samorządów, Zjazd Sekretarzy, Forum Przewodniczących Rad, Miasto Przyszłości, Spółki komunalne, ponad gminne związki i porozumienia jako Instrumenty realizacji usług publicznych, Finansowanie i ochrona zdrowia przez samorząd, Wyzwania dla Samorządowej Oświaty, Audyt wewnętrzny w JST, Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich oraz Jakość życia seniorów. Każda z tych konferencji podzielona została na bloki programowe dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dotykających samorządy.

Wśród prelegentów i moderatorów paneli odbywanych w trakcie tegorocznego Forum ponownie znaleźli się prawnicy z naszej Kancelarii:

- radca prawny prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, Senior Partner i założyciel Kancelarii, który podczas pierwszego dnia Forum wziął udział w ramach Forum Przewodniczących Rad w dyskusji pt. „Efektywne prowadzenie sesji rady - wykorzystanie instrumentów prawnych”, z kolei podczas drugiego dnia Forum wziął udział w dyskusji podczas dwóch paneli pt. „Zamówienia  „in-house” w gospodarce odpadami” oraz „Petycje - nowe i stare prawo - nowy kłopot? Jak być skutecznym radnym? - wykorzystanie nowych mediów”;

- Maciej Kiełbus, Partner, który podczas pierwszego dnia Forum był moderatorem dyskusji pt. „Nowe mechanizmy finansowania inwestycji w JST - umowy wsparcia, podwyższenie kapitału a wyliczenia relacji z art. 243 UFP. Gospodarka komunalna. Zielona strona inwestycji publicznych” oraz uczestnikiem dyskusji poświęconej planowanym zmianom w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, a podczas drugiego dnia wziął udział w dyskusji pt. „Nowe technologie i procesy w gospodarowaniu odpadami” oraz był moderatorem panelu pt. „Zamówienia „in-house” w gospodarce odpadami”;

- radca prawny Michał Kostrzewa, Starszy Konsultant, który podczas drugiego dnia Forum, w ramach Kongresu Skarbników Polskich Samorządów wziął udział w dyskusji, pt. „Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Czy JST mogą optymalizować podatki po zmianach ustawowych? Jednolity plik kontrolny”, a w ramach Zjazdu Sekretarzy był moderatorem dwóch paneli pt. „Przygotowanie organizacyjne urzędu do wdrożenia centralizacji VAT - zadania sekretarza JST” oraz „System kontroli zarządczej w świetle doświadczeń JST”.

Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz miesięcznika „Pracownik Samorządowy”.

Wśród partnerów merytorycznych tegorocznej edycji Forum znalazła się m.in. nasza Kancelaria, natomiast  prowadzony przez Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu objął patronat medialny nad wydarzeniem.

 

Zobacz także: