LinkedIn

Udział prawników naszej Kancelarii w seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”

Category News

W dniu 30 października 2017 r. w Świebodzińskim Domu Kultury odbędzie się organizowane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, przy udziale naszej Kancelarii oraz pod patronatem prowadzonego przez Kancelarię portalu Prawo Dla Samorządu, seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”.

Podczas seminarium zostanie omówiony szereg najnowszych zmian w zakresie funkcjonowania w gminach gospodarki wodno-ściekowej, które zostaną zaprezentowane przez naszych prawników: radcę prawnego Joannę Kostrzewską, radcę prawnego Marię Narkiewicz, radcę prawnego Aleksandrę Misiun oraz radcę prawnego Urszulę Szefler.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Zobacz także: