LinkedIn

Udział prawników naszej Kancelarii w konferencji naukowej w Łodzi

Category Z życia kancelarii

W dniu 10 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa „Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji opłat z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. dwaj prawnicy naszej Kancelarii.

Referat na temat ustrojowych aspektów egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wygłosił p. Maciej Kiełbus - Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii.

Drugim z prelegentów był p. Paweł Kaźmierczak - doradca podatkowy kierujący Działem Prawa Podatkowego, który podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi uwagami na temat praktycznych aspektów egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oba referaty zostaną opublikowane w publikacji konferencyjnej, która powinna ukazać się jesienią bieżącego roku.

 

Zobacz także: