LinkedIn

Udział prawników naszej Kancelarii w konferencji naukowej pt. „Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji publicznego transportu zbiorowego”

Category News

W dniu 21 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji publicznego transportu zbiorowego”.

Prelegentami podczas spotkania byli m.in. prawnicy specjalizujący się w prawie administracyjnym w naszej Kancelarii: radca prawny prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, Maciej Kiełbus, Mateusz Karciarz, Adrian Misiejko i Beniamin Rozczyński.

Zaprezentowane wystąpienia poruszały problematykę współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego (w tym związków oraz porozumień powiatowo-gminnych), a także zagadnienia szczegółowe: m.in. kwestie dostępu do informacji publicznej, porównania planów transportowych oraz postępowania w sprawie skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy.

Organizatorem szkolenia była Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji we współpracy z Kołem Naukowym Administratywistów UAM „Ad Rem” oraz naszą Kancelarią. Patronat medialny nad wydarzeniem objął prowadzony przez naszą Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu.

 

Zobacz także: